O klubu

MOVEM FASHION PRIVILEGE KLUB

MOVEM FASHION PRIVILEGE KLUB

Već 20 godina vredno radimo s jednim ciljem -  da što bolje razumemo i spoznamo potrebe i navike naših klijenata, te da na najbolji način uskladimo naše ponudu i uslugu s njima! Upravo zahvaljujući ovoj ideji, pre sedam godina osnovan je Movem Fashion Privilege klub koji danas broji nekoliko hiljada zadovoljnih članova.

Movem Fashion Privilege klub je klub registrovanih kupaca koji omogućuje kupcima da ostvare pravo na posebne uslove kupovine i time steknu mogućnost da koriste dodatne pogodnosti pri kupovini u prodajnim objetkima Movem & Co d.o.o.

Sa Movem Fashion Privilege klub karticom, osim kupovine po posebnim uslovima, sa Vašim popustom,  imate pravo na specijalne usluge koje Vam pruža naša kompanija, kao što su: informacije o novim uslovima prodaje, najnovijim trendovima, zakazivanje privatne kupovine bilo kog dana u nedelji, savet stiliste, besplatne krojačke usluge, dostava na kućnu adresu, usluga šivenja po meri i mnoge druge.

Pored postojećih benefita koje naš klub nudi, omogućili smo vam posebne pogodnosti i kod naših partnera, pažljivo biranih kompanija koje su lideri u svojim delatnostima i baš kao i mi neguju odnos sa svojim klijentima.

PRAVILA

 1. Član MOVEM FASHION PRIVILEGE kluba može postati svako punoletno lice koje ostvari jednokratnu kupovinu u iznosu većem od 30.000 dinara, u maloprodajnim objektima MOVEM&Co. d.o.o., te stavi na raspolaganje zahtevane obavezne lične podatke navedene u pristupnom formularu za MOVEM FASHION PRIVILEGE klub.
 2. Podaci korisnika navedeni u pristupnom formularu se koriste isključivo u svrhu informisanja korisnika o različitim pogodnostima i važećim akcijama u maloprodajnim objektima MOVEM&Co d.o.o.
 3. Lični podaci o korisnicima kartice se u cilju zaštite privatnosti ličnih podataka ne razmenjuju sa drugim korisnicima i trećim licima.
 4. Svojim pristupanjem MOVEM FASHION PRIVILEGE klubu registrovani kupac ostvaruje pravo da koristi nagradne popuste pri kupovini u maloprodajnim objektima MOVEM&Co. d.o.o., bude obaveštavan o svim trenutnim važećim akcijama i promocijama, kao i da koristi pogodnosti pri kupovini i/ili korišćenju usluga u kompanijama sa kojima MOVEM&Co. d.o.o. uspostavi takvu saradnju.
 5. Svaki registrovani kupac stiče status NEW CUSTOMER koji podrazumeva da se sve kupovine registrovanog kupca, u narednom periodu od godinu dana, sabiraju.
 6. Nakon ostvarivanja kupovine u iznosu preko 250.000 dinara, registrovani kupac dobija neki od sledećih statusa, a u zavisnosti od iznosa ukupne kupovine koju je ostvario u maloprodajnim objektima MOVEM&Co. d.o.o. u proteklom periodu od jedne godine i to:

  Status kupca Popust
  BRONZE CUSTOMER - od 250.000 do 500.000 dinara 5%
  SILVER CUSTOMER - od 500.000 do 1.000.000 dinara 10%
  GOLD CUSTOMER - preko 1.000.000 dinara 15%
 7. Nakon sticanja određenog statusa, kupac može da pređe u višu kategoriju ukoliko ostvari iznos prometa za tu kategoriju definisan u članu 5. Kupac zadržava postojeći status u periodu od dve godine nakon sticanja statusa. Nakon isteka tog perioda, ukoliko kupac ne ostvaruje zahtevani promet za kategorjiu u kojoj se nalazi, status se umanjuje za jednu kategoriju na dole.
 8. Sticanjem statusa BRONZE, SILVER ili GOLD CUSTOMER, kupac ostvaruje pravo da koristi stalni popust za kupovinu svih artikala, koji koristi isključivo nakon kupovine na blagajnama maloprodajnih objekata MOVEM&Co. d.o.o. i to u skladu sa svojim važećim statusom u trenutku obavljanja kupovine.
 9. Za sve klijente koji imaju status BRONZE, SILVER ili GOLD CUSTOMER, MOVEM&Co. d.o.o. izdaje namensku personalizovanu karticu MOVEM FASHION PRIVILEGE kluba na lično ime kupca, koja ostaje u njegovom posedu. MOVEM&Co. d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja, te da koriguje, promeni ili u potpunosti ukine pojedine elemente MOVEM FASHION PRIVILEGE klub programa.
 10. MOVEM FASHION PRIVILEGE klub kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo lice čiji su podaci navedeni na kartici ili neki od članova njegove uže porodice. MOVEM FASHION PRIVILEGE klub kartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.
 11. U toku trajanja akcija ili sezonskih sniženja u maloprodajnim objektima MOVEM&Co. d.o.o.,  korisnici MOVEM FASHION PRIVILEGE kluba nemaju pravo da koriste popuste koji važe za kategorjiu u kojoj se nalaze, osim ukoliko to nije drugačije uređeno važećom odlukom MOVEM&Co. d.o.o.

Za sva pitanja u vezi sa MOVEM FASHION PRIVILEGE klubom, možete pozvati naš Customer Service koji Vam stoji na raspolaganju svakog radnog dana od 09 do 16 časova na telefon 011 311 14 37 i  email: cservice@movem.co.rs.